پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر 652266 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر باید ابتدا 0652266 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652266123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده