پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت یونان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور یونان (Greece) طبق آمار 11147000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت یونان) (جمعیت کشور یونان) (جمعيت يونان) (جمعیت یونان چقدر است) () (جمعیت کشوریونان) (جمعيت كشور يونان) (جمعیت یونان) (تعداد جمعیت یونان) (جمعیت یونان ) (مساحت یونان)