پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی 652255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی باید ابتدا 0652255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652255123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تماس پتروشیمی بندر امام) (شماره تلفن پتروشیمی بندر امام) (شماره تماس پتروشيمي بندر امام) (پیش شماره بندر امام خمینی)