پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلگیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلگیر 682223 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلگیر باید ابتدا 0682223 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلگیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0682223123456 را وارد نمایید. شهرستان گلگیر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده