پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلگه دره یک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلگه دره یک 642454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلگه دره یک باید ابتدا 0642454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلگه دره یک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642454123456 را وارد نمایید. شهرستان گلگه دره یک از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده