پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گروه/پدافندهوائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گروه/پدافندهوائی 672255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گروه/پدافندهوائی باید ابتدا 0672255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گروه/پدافندهوائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672255123456 را وارد نمایید. شهرستان گروه/پدافندهوائی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()