پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گبیریک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گبیریک 611256 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گبیریک باید ابتدا 0611256 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گبیریک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0611256123456 را وارد نمایید. شهرستان گبیریک از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()