پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کشتیرانی/بندر/امام/خمینی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کشتیرانی/بندر/امام/خمینی 652252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کشتیرانی/بندر/امام/خمینی باید ابتدا 0652252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کشتیرانی/بندر/امام/خمینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652252123456 را وارد نمایید. شهرستان کشتیرانی/بندر/امام/خمینی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بندر امام خمینی)