پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کریت برومی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کریت برومی 6114427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کریت برومی باید ابتدا 06114427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کریت برومی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06114427123456 را وارد نمایید. شهرستان کریت برومی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده