پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کره سیاه تلخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کره سیاه تلخ 672243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کره سیاه تلخ باید ابتدا 0672243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کره سیاه تلخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672243123456 را وارد نمایید. شهرستان کره سیاه تلخ از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کره سیاه)