پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نوشمس آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نوشمس آباد 641265 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نوشمس آباد باید ابتدا 0641265 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نوشمس آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641265123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نوشمس آباد از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(با نوشمس)