پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قالندعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قالندعلیا 672246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قالندعلیا باید ابتدا 0672246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قالندعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672246123456 را وارد نمایید. شهرستان قالندعلیا از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده