پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فضیلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فضیلی 641229 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فضیلی باید ابتدا 0641229 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فضیلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641229123456 را وارد نمایید. شهرستان فضیلی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده