پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

اُرگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ساز کلیسا) (سازکلیسا) (نام ساز کلیسا) (ساز کلیسا در جدول) (ساز کلیسا چیست) (ساز كليسا) (نام سازکلیسا) (ساز کلیسا پرسشکده) (اسم ساز کلیسا) () (خادم کلیسا پرسشکده) (خادم کلیسا)