پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب اسد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب اسد 6126215 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب اسد باید ابتدا 06126215 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب اسد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06126215123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب اسد از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده