پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طراح سیدعلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طراح سیدعلی 612229 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طراح سیدعلی باید ابتدا 0612229 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طراح سیدعلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612229123456 را وارد نمایید. شهرستان طراح سیدعلی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()