پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوشتر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوشتر 612622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوشتر باید ابتدا 0612622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوشتر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612622123456 را وارد نمایید. شهرستان شوشتر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تلفنهای شهر شوشتر) (پیش شماره شوشتر) (کد شوشتر) (پیش شماره شهرستان شوشتر) (کد وپیش شماره شهرستان شوشتر) () (کد شهرستان شوشتر) (کد شهر شوشتر) (پيش شماره شوشتر)