پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش 642522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش باید ابتدا 0642522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642522123456 را وارد نمایید. شهرستان شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عمله سیف) (پیش شماره شوش) ()