پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهروئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهروئی 672234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهروئی باید ابتدا 0672234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهروئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672234123456 را وارد نمایید. شهرستان شهروئی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهروئی)