پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/نورمحمدی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/نورمحمدی 6126213 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/نورمحمدی باید ابتدا 06126213 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/نورمحمدی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06126213123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/نورمحمدی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده