پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت فنلاند چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور فنلاند (Finland) طبق آمار 5277000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت فنلاند) (جمعیت کشور فنلاند) () (تعداد دختر در کشور فنلاند)