پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/مهاجرین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/مهاجرین 641255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/مهاجرین باید ابتدا 0641255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/مهاجرین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641255123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/مهاجرین از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()