پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/محمدبن جعفر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/محمدبن جعفر 641227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/محمدبن جعفر باید ابتدا 0641227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/محمدبن جعفر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641227123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/محمدبن جعفر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()