پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/عدالت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/عدالت 641238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/عدالت باید ابتدا 0641238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/عدالت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641238123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/عدالت از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده