پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/منتظری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/منتظری 641242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/منتظری باید ابتدا 0641242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/منتظری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641242123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/منتظری از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده