پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/مطهری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/مطهری 641263 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/مطهری باید ابتدا 0641263 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/مطهری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641263123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/مطهری از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده