پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت فیجی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور فیجی (Fiji) طبق آمار 839000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعيت كشور فيجي) (کشور فیجی) () (پایتخت کشور فیجی) (پایتخت فیجی)