پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/مدنی/دزفول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/مدنی/دزفول 642438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/مدنی/دزفول باید ابتدا 0642438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/مدنی/دزفول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642438123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/مدنی/دزفول از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده