پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/شرافت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/شرافت 6126214 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/شرافت باید ابتدا 06126214 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/شرافت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06126214123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/شرافت از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده