پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/رجائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/رجائی 612632 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/رجائی باید ابتدا 0612632 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/رجائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612632123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/رجائی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده