پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/رایگانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/رایگانی 692258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/رایگانی باید ابتدا 0692258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/رایگانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692258123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/رایگانی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده