پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/چمران ماهشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/چمران ماهشهر 652242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/چمران ماهشهر باید ابتدا 0652242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/چمران ماهشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652242123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/چمران ماهشهر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیش شماره ماهشهر) (پیش شماره شهرستان ماهشهر)