پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/چمران شوشتر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/چمران شوشتر 612677 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/چمران شوشتر باید ابتدا 0612677 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/چمران شوشتر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612677123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/چمران شوشتر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شوشتر شهرک شهید چمران)