پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی دزفول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی دزفول 641272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/بهشتی دزفول باید ابتدا 0641272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/بهشتی دزفول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641272123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/بهشتی دزفول از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره دزفول)