پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی اهواز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی اهواز 612634 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/بهشتی اهواز باید ابتدا 0612634 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/بهشتی اهواز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612634123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/بهشتی اهواز از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره اهواز)