پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت اتیوپی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور اتیوپی (Ethiopia) طبق آمار 83099000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (جمعیت اتیوپی) (جمعیت کشور اتیوپی) (جمعیت اتیوپی )