پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/سلمان فارسی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/سلمان فارسی 6425243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/سلمان فارسی باید ابتدا 06425243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/سلمان فارسی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06425243123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/سلمان فارسی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده