پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد 642244 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد باید ابتدا 0642244 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642244123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()