پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/بنه حاجات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/بنه حاجات 641273 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/بنه حاجات باید ابتدا 0641273 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/بنه حاجات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641273123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/بنه حاجات از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده