پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/ابوذرغفاری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/ابوذرغفاری 6425240 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/ابوذرغفاری باید ابتدا 06425240 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/ابوذرغفاری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06425240123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/ابوذرغفاری از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده