پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شلیلی بزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شلیلی بزرگ 612639 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شلیلی بزرگ باید ابتدا 0612639 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شلیلی بزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612639123456 را وارد نمایید. شهرستان شلیلی بزرگ از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()