پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرحانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرحانی 692474 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرحانی باید ابتدا 0692474 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرحانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692474123456 را وارد نمایید. شهرستان سرحانی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()