پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سربندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سربندر 651 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سربندر باید ابتدا 0651 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سربندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0651123456 را وارد نمایید. شهرستان سربندر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 0651) () (شهرستان سربندر) (پیش شماره 651) (0651 پیش شماره)