پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رودزرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رودزرد 692325 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رودزرد باید ابتدا 0692325 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رودزرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692325123456 را وارد نمایید. شهرستان رودزرد از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رودزرد)