پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رده سادات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رده سادات 632235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رده سادات باید ابتدا 0632235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رده سادات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632235123456 را وارد نمایید. شهرستان رده سادات از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده