پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیلم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیلم 6126218 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیلم باید ابتدا 06126218 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06126218123456 را وارد نمایید. شهرستان دیلم از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده