پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دزفول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دزفول 641 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دزفول باید ابتدا 0641 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دزفول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641123456 را وارد نمایید. شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره دزفول) () (کد دزفول) (کد شهرستان دزفول) (پیش شماره 641) (کد تلفن دزفول) (کد دزفول چند است) (پیش شماره شهر دزفول) (پيش شماره دزفول)