پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درونک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درونک 672267 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درونک باید ابتدا 0672267 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درونک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672267123456 را وارد نمایید. شهرستان درونک از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده