پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خنافره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خنافره 632337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خنافره باید ابتدا 0632337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خنافره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632337123456 را وارد نمایید. شهرستان خنافره از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خنافره)