پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حفارشرقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حفارشرقی 632432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حفارشرقی باید ابتدا 0632432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حفارشرقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632432123456 را وارد نمایید. شهرستان حفارشرقی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده